Tuesday, March 10, 2009

Radiohead – Talk Show Host

I want to
I want to be someone else or I'll explode
Floating upon this surface for the birds
The birds
The birds

You want me?
Fucking well come and find me
I'll be waiting
With a gun and a pack of sandwiches
And nothing
Nothing
Nothing
Nothing

You want me?
Well come on and break the door down
You want me?
Fucking come on and break the door down
I'm ready
I'm ready
I'm ready
I'm ready
I'm ready
I'm readyТВ – водещ

Искам
Искам да бъда някой друг
Или ще експлоадирам
Плавам по тази повърхност
Като птица

Искаш ме?
По дяволите, добре,
Ела и намери ме
Ще те чакам
С пакет сандвичи и пистолет
И нищо повече
Нищо
Нищо

Искаш ме?
Тогава ела и разбий вратата
Искаш ме?
По дяволите, ела и махни преградата
Готов съм
Готов съм
Готов съм...