Wednesday, November 25, 2009

Prophets of the Alphabet

or MamaPapa is a project "inspired by the historical journey of St. Constatin (Cyril) and St. Methodus, who created the first script for Old Slavonic—the glagolic (cyrilic) alphabet—the deep roots of Slavic literacy and identity. The Prophets of Alphabet project freely retraces the steps of St. Cyril and St. Methodus, in traveling through several central European and Balkan countries, and interacting with local communities through a combination of art and ethnographic methods to create a multi-site-specific project, which not only evolves with every community visited, but also connects the participants across national boundaries. The project will result in an interactive multimedia mosaic of visuals, stories, songs and local interpretations of the glagolic alphabet. The iconography and meanings attached to the glagolic script reflect the connections and differences of human experiences, community traditions, nationalities and cultural heritage of the participating countries."

They made a performance at Veliko Arts Centre, Veliko Tarnovo, Bulgaria on 26th of may 2009.

Mamapapa е инициатива на независими артисти – актьори, визуални творци и изпълнители, създадена с идеята да формира благоприятна среда и възможности за срещи, сътрудничество и развитие на млади творци, както и да осъществи контакти на културни центрове за изграждане на културни мрежи.

Проекти по които групата е работила са: създаване на резидентна база за творци в бивш манастир на капуцини в Мничово Храдище, Чехия; партньорски проект между холандски преподавател, чешки и източно европейски актьори за създаване на site specific performance /представление, обвързано със специфична среда-място /. За място на проекта е избрана 100 годишна сграда, бивша пречиствателна станция в Прага; проект LightLab, мобилна лаборатория – интердисциплинарна платформа за срещи, семинари, ателиета за хора, търсещи мобилност на теория и практика; „Танцуващи села” - шест годишен проект реализиран в Сърбия, България, Македония, Черна гора, Австрия, Италия, Корсика, Бразилия, Колумбия и Чехия.

Проектът „Пророците на азбуката” е вдъхновен от историческото пътуване на светите братя Константин (Кирил) и Методий, създателите на първата славянска азбука – глаголицата. Това е едно забележително книжовно дело, един от значимите фактори за огромния културен прелом в съдбата на славянските народи. „Пророците на азбуката” проследяват пътя на двамата братя през различни централно европейски и балкански държави. Те се срещат с местните хора, и чрез методите на изкуството и етнографията, създават един проект, свързан с спецификата среда-място. Проектът е тясно свързан с „мястото, където „пророците” попадат и хората, които срещат – фокусът са местните традиции, история, занаяти. Различните общности са обединени от общата тема – глаголицата и нейната интерпретация в различни области. Културният продукт, резултат от проекта е една интерактивна мултимедийна мозайка от визуални изображения, картини, истории, песни и тълкуване на глаголицата. Разнообразието на общностите, тяхната специфична културна и историческа среда имат нужда от съхранение и прецизно вплитане в европейския контекст е посланието на проекта.

More information: Prophets of the Alphabet and MamaPapa

Their blog: prophets-alphabet.blogspot.com

Thanks to Alaerus for the video:

Friday, November 20, 2009

Ma-gritte

"I've forgotten how often we saw Magritte
He's been much on my mind these days"

Tuesday, November 17, 2009

Autumn?...

...swimming in the air.

The man thinks,
The horse thinks,
The sheep thinks,
The cow thinks,
The dog thinks.
The fish doesn't think.
The fish is mute.
Expressionless.
The fish doesn't think,
Because the fish knows
Everything.
The fish knows
Everything.

Sunday, November 1, 2009