Saturday, December 20, 2008

Dave Matthews - Stay Or Leave

Maybe different, but remember
Winters warm there you and I,
Kissing whiskey by the fire
With the snow outside
And when the summer comes
The river swims at midnight
Shiver cold
Touch the bottom, you and I,
with muddy toes

Stay or leave
I want you not to go
But you should
It was good, as good goes
Stay or leave
I want you not to go
But you did

Wake up naked drinking coffee,
Making plans to change the world
While the world is changing us...
It was good good love.
You used to laugh under the covers
Maybe not so often now
But the way I used to laugh with you
Was loud and hard

Stay or leave
I want you not to go
But you should
It was good as good goes
Stay or leave
I want you not to go
But you did

So what to do
With the rest of today's afternoons, hey
Isn't it strange how we change
Everything we did
Did I do all that I could

That I should'a done

Remember we used to dance
And everyone wanted to be
You and me
I want to be too
What day is this
Besides the day you left me?
What day is this
Besides the day you went?

So what to do
With the rest of the day's afternoons, hey
Well isn't it strange how we change
Everything we did
Did I do all that I could?

Remember we used to dance
And everyone wanted to be you and me
I want to be too
What day is this?
Besides the day you left me
What day is this?Остани или напусни

Може би трудно, но помня
зима, топлината, аз и ти
целувахме уиски до огъня
а отвън снежните преспи...
И когато лятото настъпи
нощем плувахме в реката
с кални пръсти, аз и ти
докосвахме водата
от студ треперейки.

Остани или напусни,
трябва да си тръгваш,
а не искам
беше хубаво, но свърши...
Остани или напусни,
да те няма аз не искам,
но отиде си ти...

Голи се събуждахме
и докато пиехме кафе
планирахме да променим света
докато той вече с нас го правеше...
Беше сладка любовта.
Ти се смееше под завивиките
може би не толкова често сега,
заедно се смеехме
високо и от сърце.

Остани или напусни,
трябва да си тръгваш,
а не искам
беше хубаво, но свърши...
Остани или напусни,
да те няма аз не искам,
но отиде си ти...

И какво да правя
с останалите дни
странно се променят
всички неща, от нас създадени
направих ли всичко по силите си?

Успях ли изобщо и можеше ли?...

Помня как танцувахме
и всеки искаше да бъде
като нас
същото искам и аз...
Днешният ден какъв е
освен деня, в който си замина?
Днешният ден какъв е
освен деня, в който вече няма да те има?

И какво да правя
с останалите дни
странно се променят
всички неща, от нас създадени
направих ли всичко по силите си?

Помня как танцувахме
и всеки искаше да бъде
като нас
същото искам и аз...
Кой е този ден
освен деня, в който ти не си до мен?
Кой е този ден?

Една мъглива сутрин / One Mysty Morning
Thursday, December 18, 2008

the Editors - Spiders

There's spiders in your room
But there always will be
There's people to be fooled
And there always has been

Hold out your hand
Hold out your hand
Or we'll carry you

Hold out your hand
Hold out your hand
Come back to me
Come back to me

With your back to the wall
You've got one place to fall
Sometimes its all better (on your own?)

Every little piece pulls
In its own direction
Please love dont be scared
It's just your own reflection

Hold out your hand
Hold out your hand
Or we'll carry you

Hold out your hand
Hold out your hand
Come back to me
Come back to me

With your back to the wall
You've got one place to fall
Sometimes its all better (on your own?)
[x3]


Паяци

Има паяци в стаята ти
и винаги ще ги има.
Има измамени хора
и винаги ги е имало.

Подай ръка
подай ръка
ние ще те водим

Подай ръка
подай ръка
върни се при мен
върни се при мен

С гръб, опрян в стената
падаш само в една посока
понякога е по-добре (да си сам?)

Всяка малка частица
се движи в своята посока
моля те, не се плаши
това е просто отражението ти

Подай ръка
подай ръка
ние ще те водим

Подай ръка
подай ръка
върни се при мен
върни се при мен

С гръб, опрян в стената
падаш само в една посока
понякога е по-добре (да си сам?)

the Editors - Fingers In The Factories

Залязва слънцето
над счупения град.
Във фабриките
пръстите кървят.
Тази нощ излез,
излез и погледни
тези, които обичаш ти
и тези, които се обичат.

Sunday, December 14, 2008

Counting Crows - Round Here

Step out the front door like a ghost
Into the fog where no one notices
The contrast of white on white.
And in between the moon and you
The angels get a better view
Of the crumbling difference between wrong and right.
I walk in the air between the rain
Through myself and back again
Where? I don't know
Maria says she's dying
Through the door I hear her crying
Why? I don't know
Round here we always stand up straight
Round here something radiates
Maria came from Nashville with a suitcase in her hand
She said she'd like to meet a boy who looks like Elvis
And she walks along the edge of where the ocean meets the land
Just like she's walking on a wire in the circus
She parks her car outside of my house
Takes her clothes off
Says she's close to understanding Jesus
She knows she's more than just a little misunderstood
She has trouble acting normal when she's nervous
Round here we're carving out our names
Round here we all look the same
Round here we talk just like lions
But we sacrifice like lambs
Round here she's slipping through my hands
Sleeping children better run like the wind
out of the lightning dream
Mama's little baby better get herself in
out of the lightning
She says "it's only in my head"
She says "Shhhhh I know it's only in my head"
But the girl on the car in the parking lot
Says "Man you should try to take a shot
Can't you see my walls are crumbling?"
Then she looks up at the building
Says she's thinking of jumping
She says she's tired of life
She must be tired of something
Round here she's always on my mind
Round here hey man got lots of time
Round here we're never sent to bed early
and nobody makes us wait
Round here we stay up very, very, very, very late
I can't see nothing.. nothing round here
Will you catch if I'm falling
Will you catch me if I'm falling
Will you catch me cause I'm falling down on you
I said I'm under the gun around here
I'm innocent I'm under the gun around here
And I can't see nothing
Nothing round hereНякъде наоколо

Излизаш като призрак от вратата
и губиш се в мъглата
и никой не забелязва
липсата на контраст върху бялото.
Измежду теб и луната
ангелите виждат по-добре
разпадащата се разлика между правилното и грешното.
Разхождам се из въздуха между дъждовните капки
през себе си и обратно.
Къде? И аз не знам...
Мария каза, че умира
чувам плача и през вратата.
Защо? И аз не знам...
Някъде наоколо винаги стоим изправени
някъде наоколо нещо пръска лъчите си.
Мария дойде от Нешвил с куфар в ръка
каза, че иска да срещне момче, приличащо на Елвис.
Тя върви по ръба, където океанът среща сушата
все едно върви по въже в цирка.
Паркира колата си пред къщата ми
съблича дрехите си
казва, че разбира Господ
знае, че е повече от неразбрана
трудно и е да се държи нормално, когато е нервна.
Някъде наоколо издълбаваме имената си
някъде наоколо всички изглеждаме еднакво
някъде наоколо говорим като лъвове,
но се жертваме като агнета
някъде наоколо тя се изплъзва от ръцете ми...
Спящите деца по-добре да бягат като вятъра
вън от запаления сън
малките деца по-добре да повикат майките си
вън от светлината.
Тя казва: “Всичко е в главата ми”
тя казва: “Шшш, знам, всичко е само в главата ми”
Момичето върху колата на паркинга
казва: “Човече, трябва да се опиташ
не виждаш си, че стените ми се рушат?”
После поглежда нагоре към сградата
казва, че мисли да скочи
казва, че е уморена от живота
трябва да е уморена от нещо...
Някъде наоколо тя винаги е в мислите ми
някъде наоколо, човече, имаме много време
някъде наоколо не трябва да си лягаме рано
и никой не ни кара да чакаме
някъде наоколо стоим до много, много, много късно.
Не мога да видя нищо... нищо някъде наоколо...
Ще хванеш ли ако падна
ще ме хванеш ли ако падна
ще ме хванеш ли, защото падам върху теб?
Казах, че съм заплашен някъде наоколо
невинен съм, под заплаха съм някъде наоколо
И не мога да видя нищо
нищо някъде наоколо...

Dave Matthews - Grace Is Gone

Neon shines through smoky eyes tonight
It’s 2 am - I’m drunk again it’s heavy on my mind

I could never love again so much as I love you
Where you end where I begin is like a river going through
Take my heart, my eyes cuz I need them no more
If never again they fall upon the one I so adore

Excuse me please one more drink
Could you make it strong cause I don’t need to think
She broke my heart my Grace is gone
One more drink and I’ll move on

One drink to remember, then another to forget
How could I ever dream to find sweet love like you again
One drink to remember, and another to forget

Excuse me please one more drink
Could you make it strong cause I don’t need to think
She broke my heart my Grace is gone
One more drink and I’ll move on
One more drink and I’ll be gone

You think of things impossible then the sun refused to shine
I woke with you beside me your cold hand lay in mine

Excuse me please one more drink
Could you make it strong cause I don’t need to think
She broke my heart my Grace is gone
One more drink and I’ll go

Excuse me please one more drink
Could you make it strong cause I don’t need to think
She broke my heart my Grace is gone
One more drink and I’ll be gone
One more drink my Grace is gone
One more drink my Grace is goneМоята Прекрасна си отиде

Тази вечер неонът свети през опушени очи
два сутринта е, пак съм пиян и нещо ми тежи

Никога вече няма да обичам така
където свършваш ти - започвам аз – влети във река
вземи сърцето ми, вземи очите ми, защото вече не ми трябват
ако никога повече върху тази, която обожавам, не попаднат

Извинете, може ли още едно питие
Направи го силно, защото не искам да мисля
тя разби сърцето ми, моята Прекрасна си отиде
още едно питие и аз ще отмина

Една чашка, за да си спомня, втора, за да забравя
за друга като теб как бих могъл дори да мечтая
една чашка, за да си спомня, втора, за да забравя

Извинете, може ли още едно питие
Направи го силно, защото не искам да мисля
тя разби сърцето ми, моята Прекрасна си отиде
още едно питие и аз ще отмина
още едно и ще си ида

Слънцето спря да свети, мислиш за невъзможни неща
събудих се до теб и държах студената ти ръка

Извинете, може ли още едно питие
Направи го силно, защото не искам да мисля
тя разби сърцето ми, моята Прекрасна си отиде
още едно питие и ще си ида

Извинете, може ли още едно питие
Направи го силно, защото не искам да мисля
тя разби сърцето ми, моята Прекрасна си отиде
още едно питие и няма да ме има
още едно, моята Прекрасна си замина.