Wednesday, November 19, 2008

Абсурдът, моя приятел

Останах.
Върнах се...Или май изобщо не заминах...
Живея в Параграф 22...Играем си на хора.
Най-големите естети, които познавам са и най-големите мръсници.
Извадка от речник: "естет – мръсен, цинично-вулгарен тип, който разбира от изкуство".
Сутрин ставам, за да посрещна абсурда, вечер лягам, изпращайки безсмислието.
Няма пълноценност.
Няма изкуство.
Аз съм деструктивна в креативността си.
Когато слушам джаз, нещата си идват на мястото. Хаосът на звуците ги подрежда. Esbjorn Svensson Trio свирят прекрасен джаз. Пианото винаги изпада в истерия в композициите им.

Превърна се в прочетена книга.
" - Защо вървиш по средата на улицата?"
" - За да си напомня, че не съм безсмъртен."

"В нощта, когато вятърът размърда леката мъгла
проследявам линиите на живота си
тишината вътре вече не плаши
и по нейните клони се окачва меланхолията

и в мен се издига спокойствие..."

"На стената има празна рамка от картина... Ако откриеш лъва в рамката, стената ще изчезне..."
Страшно е, когато някой се превърне в цитат. Обидно е някак...

Трудно е да се определи дали ще ти е по-леко ако локализираш болката...
Има ли значение кой корен на косата ти се къса?
Има ли значение коя твоя клетка умира в момента?
"Два сутринта е, пак съм пиян, една чашка, за да си спомня, втора, за да забравя..."
Разбрах защо сме толкова жестоки – в изкуството няма компромиси.

Hombre, Hombre, lama sabachthani?...

Цветята на малката Ида / Little Ida's Flowers

04.07.2008 - Whitesnake, Sofia, Bulgaria


Кога е започнало времето и къде свършва пространството.../ When has the time begun and where does the space end...
Еесенно Настроение

Вървя в летния есенен ден. Не търся сенките - слънцето е всичко, от което имам нужда в момента. Мисля си за парчетата от разваления пъзел - незнайно защо, незнайно как. Няма смисъл да казваш нещо, ако никой не иска да слуша. Нищо няма смисъл и това притъпява паниката. Живея кротко, угаждам на всички. Това значи ли, че съм пораснала? Или просто си тръгнах...
Вървя по познатия тротоар. Стъпвам с наслада по пенсионираните плочки, може би знаещи всичко. И аз ли ще стана на камък ако знам всичко? Сякаш сами търсят стъпалата ми и с наслада прилепват за тях. И дишам с наслада. Не бързам - вървя и целия смисъл на живота ми, ако изобщо има такъв, е вложен в това сега. Вървя. За пръв път... от години.
И умората от снощи е сладка. А очаквах да е убийствена. Не отивам в ателието, завивам към парка. Сядам. За пръв път... от години.
Гледам лицата на хората зад слънчевите си очила. Сякаш се намирам в стая, а те са отвън. Не ги познавам. Не искам да ги познавам. Понякога имам чувството, че нямам нужда от нищо.
Тежа си на мястото. За пръв път... от никога.

Mick Jagger - Visions Of Paradise

Don't tell me when
Something is beautiful
And don't tell me how to
Talk to my friends
Just tell me the names of
The stars in the sky
What's your favourite song
Tell me the names of the
Lovers you had
Before I came along

Don't put your arms around me
And don't hold me tight
'Cause I could get used to
Your vision of paradise

And don't ask me where
All of the pain goes
'Cause you make me feel
That I don't know myself
You say that you want me forever
And I say that love is no crime
So tell me the names of the children
We'll have at the end of the line

So don't put your arms around me
And don't hold me tight
'Cause I could get used to
Your vision of paradise
And don't let me near the garden
Of earthly delights
'Cause I could get used to
Your vision of paradise
Of paradise
Of paradise

Just use your heart not your head
While I fall apart in my bed
I find myself aching for you
I feel myself breaking in two

So don't tell me when I should
Come on home
There might be a time you don't
Want me around
Don't build your world around me
And don't hold me tight
'Cause I could get used to
Your vision of paradiseБожествен образ

Не ми казвай кога красиво е нещо
не ми казвай как с приятел да говоря
кажи ми имената на звездите в небето
коя е песента ти любима
кажи ми имената на любовниците твои,
които преди мен си имала

не обвивай ръцете си около мен
силно недей ме притиска
защото с твоя образ божествен
лесно мога да свикна

Не ме питай къде отива всичката болка
защото ме караш да мисля,
че сам не знам кой съм
ти завинаги ме поиска -
не е престъпление любовта,
така че кажи ми имената на нашите деца,
които ще имаме в края на поемата

не обвивай ръцете си около мен
силно недей ме притиска
защото с твоя образ божествен
лесно мога да свикна
в градината на Рая земен
недей ме допуска,
защото с твоя образ божествен
лесно мога да свикна

Искам сърцето си да слушаш
а не отговор разумен
недей да ме промушваш
разкъсан на две съм - сломен и безумен

Не ми казвай кога трябва вкъщи да влизам
може понякога да не искаш да съм наблизо
не строй света си около мен
силно недей ме притиска
защото с твоя образ божествен
лесно мога да свикна

Richard Ashcroft - Check the Meaning

(Check the meaning)

When I'm low, and I'm weak, and I'm lost
I don't know who I can trust
Paranoia, the destroyer, comes knocking on my door
You know the pain drifts to days, turns to nights
But it slowly will subside
And when it does, I take a step, I take a breath
And wonder what I'll find

Can you hear what I'm saying?
Got my mind meditating on love, love
Feel what I'm saying
Got my mind meditating on love, love

(The human condition)
(The human condition)

Too much blood, too much hate, turn off the set
There's got to be something more
When Mohammed, Allah, Buddah, Jesus Christ
Are knocking down my door
I'm agnostic getting God, but man
She takes a female form
There's no time, no space, no law
We're out here on our own

Can you hear what I'm saying?
Got my mind meditating on love, love
Feel what I'm saying
Got my mind meditating on love, love

[Check the meaning]
[The human condition]
[Check the feeling]
[The human condition]

Guess it's life, doing it's thing
Making you cry, making you think
Yeah life, dealing it's hand
Making you cry and you don't understand
Life, doing it's thing
Making you cry now, making you think of
Pain, doing it's thing
Making you cry yeah, making you sing

Don't say it, don't say it's too late
Don't, don't say it's too late (It's never too late, it's never too late)
Don't, don't say it's too late (It's never too late)
Don't, don't say it's too late

The human condition, the big decisions
The human condition, the big decisions

I'm like a fish with legs, I fell from the tree
I made a rocket (check the meaning), I made a wheel
I made a rocket (check the feeling), I swam the ocean (check the meaning)
I saw the moon (say a prayer), I seen the universe (and beyond)
I see you (check the feeling), I see me (check the meaning)
That's my reality
And while the city sleeps we go walking

It's a beautiful world
And when the city sleeps we go walking
We find a hole in the sky and then we start talking
And then we say "Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ
Buy us some time, buy us some time"
Hear what I'm saying
Can you hear what I'm saying?
Can you hear what I'm saying?
Can you hear what I'm saying?

It's gonna be alrightНамери значението

(намери значението)

Когато съм безсилен, слаб и изгубен
не знам на кого да вярвам
параноя – разрушителката, чука на вратата ми
знаеш как болката отнася дните, превръща ги в нощи,
но тя бавно ще утихне
и когато това стане, аз пристъпвам, вдишвам
и се чудя какво ще открия

чуваш ли какво казвам?
Размишлявам за любовта
почувствай какво казвам
размишлявам за любовта

(човешкото състояние)
(човешкото състояние)

твърде много кръв, твърде много омраза, изключи телевизора
трябва да има нещо повече
когато Мохамед, Аллах, Буда, Исус Христос
чукат на вратата ми
аз съм агностик, приемащ Бога, но,човече,
тя приема женска форма
няма време, пространство и правила
тук навън сме съвсем сами

чуваш ли какво казвам?
Размишлявам за любовта
почувствай какво казвам
размишлявам за любовта

(намери значението)
(човешкото състояние)
(усети чувството)
(човешкото състояние)

предполагам такъв е живота
кара те да плачеш, кара те да се замислиш
животът, играещ играта си
кара те да плачеш и ти не разбираш
животът, вършещ работата си
кара те да плачеш сега, кара те да мислиш за
болката, вършещ работата си
кара те да плачеш, кара те да пееш

не го казвай, не казвай, че е твърде късно
недей, не казвай, че е твърде късно (никога не е твърде късно)
недей, не казвай, че е твърде късно (никога не е твърде късно)
недей, не казвай, че е твърде късно

човешкото състояние, големите решения
човешкото състояние, големите решения

аз съм като риба с крака, паднах от дървото
направих ракета (намери значението), направих колело
направих ракета (усети чувството), преплувах океана (намери значението)
видях луната (кажи молитва), видях Вселената (и отвъд)
виждам теб (усети чувството), виждам себе си (намери значението)
това е моята реалност
и докато градът спи ние се разхождаме

светът е прекрасен
и когато градът заспи ние се разхождаме
намираме дупка в небето и започваме да говорим
и тогава казваме: "Боже Господи, Боже Господи, Боже Господи,
купи ни време, купи ни време"
чуй какво казвам
чуваш ли какво казвам?
чуваш ли какво казвам?
чуваш ли какво казвам?

Всичко ще бъде наред

Dave Matthews - Mother, Father

Mother, father please explain to me
Why a world so full of mystery
A place so bitter and still so sweet
So beautiful and yet so full of sad, sad...

Mother, father please explain to me
Why forests march to desert speed
While snowcapped mountains melt away
What do we tell our babies, when do we say, oh

Mother, father please explain to me
How a man who rocks his child to sleep
Pulls the trigger on his brother's heart
He digs a hole right to the middle of this storm of hatred

Mother, father please explain to me
How it could be so this world has come to be
A precious balance in between
Such cruelty and such kindness please

Mother, father please explain to me
How this world has come to be
Unequaled in her blessings, oh, I see
Unbridled hatred so extreme, please tell me

Mother, father please explain to me
How this world has come to be so
Twisted between time and dreams
Oh, mother, father please explain to me
Oh, what's all this talk about?
All this talk about it
Spinning down, down, down, down, down
All this talk about
Endless words without
Nothing's done

Mother, father do you know
Why one man's belly overflows
Another sleeps in hunger's bed
Oh, we trade our world for a piece of bread

Oh Mother, father please explain to me
How this rare world's come to be
A place so full of color yet overflowing
Always in black and white
Drowning in the waters of our...

Mother, father please explain to me
How this world has come to be
While still blessed in all the things we see
Such a sad, sad home for you and me

Come out, and hold,
Come on out you
Come on out you
Come and save yourself

Come on out you
Come on we're taking the water
We're taken the water
We're taken the water
But you know
We got the freedom
We got the freedom

There's no God above
And no hell below
Oh, it's here with us
It's up to us
To keep afloat

How this sweet world has come to be
Oh to keep afloat

Mother, father please explain to me
How this rare world has come to be
Oh, let the blue planet
Let the blue planet

Mother, father please explain to me
Mother, father please explainМамо, татко

Мамо, татко, моля, обяснете ми
защо така таинствен е светът ни-
място тъй сладко и все пак толкова горчиво,
пълно с тъга и въпреки това тъй красиво.

Мамо, татко, моля, обяснете ми
защо горите превръщат се в пустини,
докато върховете снежни се топят,
какво казваме на децата си, когато ни питат.

Мамо, татко, моля, обяснете ми
как човек, който приспива детето си
натиска спусъка в сърцето на брата,
и дупка копае точно в средата
на своята буря от омраза.

Мамо, татко, моля, обяснете ми
как е възможно, кажете ми,
че светът ни стана скъпоценен баланс
между черна омраза и светъл романс.

Мамо, татко, моля, обяснете ми
как стана такъв светът ни,
омразата разюздана - виждам я -
в блаженството си ненадмината е тя.

Мамо, татко, моля, обяснете ми
как стана такъв светът ни,
изопачен от реалност и мечти,
о, мамо, татко, обяснете ми.

За какво е всичко това?
За какво говорим?
Падаме надолу, надолу, надолу...
Всички тези думи,
безкрайни думи
без да е направено нищо.

Мамо, татко, знаете ли
защо докато преяжда един,
друг заспива в леглото на глада,
за парче хляб си продаваме света.

О, мамо, татко, моля, обяснете ми
как стана такъв светът ни -
място преизпълнено с цветове
и все пак черно – бяло давещо се поле.

Мамо, татко, моля, обяснете ми
как стана такъв светът ни -
с всички неща, които виждаме, благословен,
а толкова тъжен дом за теб и мен.

Излез навън,
излез,
излез и спаси себе си,
излез, ти,
ще се спасим,
ще се излекуваме,
знаеш,
имаме свободата.

Няма Бог в небесата,
нито ад под земята,
тук сме само ние,
от нас зависи
да се задържим на повърхността.

Мамо, татко, моля, обяснете ми
как стана такъв светът ни,
тъжната планета освободете.
Мамо, татко, моля, обяснете,
моля ви, кажете!

the Cure - Killing an Arab

I'm standing on the beach
With a gun in my hand
Staring at the sea
Staring at the sand
Staring down the barrel
At the Arab on the ground
See his open mouth
But I hear no sound

I'm alive
I'm dead
I'm the stranger
Killing an Arab

I can turn
And walk away
Or I can fire the gun
Staring at the sky
Staring at the sun
Whichever I choose
It amounts to the same
Absolutely nothing

I'm alive
I'm dead
I'm the stranger
Killing an Arab

I feel the silver jump
Down smooth in my hand
Staring at the sea
Staring at the sand
Staring down myself
Reflected in the eyes
Of the dead man on the beach
(Dead man on the beach)

I'm alive
I'm dead
I'm the stranger
Killing an ArabСтоя на плажа
с пистолет в ръката
гледам морето
гледам пясъка
втренчвам цевта
в арабина на земята
не чувам звука,
а отворена е устата.

Аз съм жив
мъртвец
чужденец,
убиващ арабин.

Мога да се извърна
мога да си тръгна
или пък да стрелям
небето, слънцето аз гледам
дори да избирам
накрая излиза
едно и също -
абсолютното нищо.

Аз съм жив
мъртвец
чужденец,
убиващ арабин.

Стоманен подскок
замира в ръката ми
гледам морето
гледам пясъка
взирам се в себе си
отразен във очите му
мъртъв човек на плажа
мъртвия човек на плажа.

the Cure - Lovesong

Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am home again
Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am whole again
Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am young again
Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am fun again

However far away I will always love you
However long I stay I will always love you
Whatever words I say I will always love you
I will always love you

Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am free again
Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am clean again

However far away I will always love you
However long I stay I will always love you
Whatever words I say I will always love you
I will always love youЛюбовна песен

Винаги насаме с теб
ме караш да се чувствам отново у дома.
Винаги насаме с теб
ме караш да почувствам отново целостта.

Винаги насаме с теб
ме караш да се чувствам отново млад.
Винаги насаме с теб
ме караш да говоря отново на майтап.

Каквото и да е разстоянието,
винаги ще те обичам
Колкото и да е времетраенето,
винаги ще те обичам.
Няма значение изказаното,
винаги ще те обичам,
винаги ще те обичам.

Винаги насаме с теб
ме караш да се чувствам отново свободен.
Винаги насаме с теб
ме караш да се чувствам напълно пречистен.

Каквото и да е разстоянието,
винаги ще те обичам
Колкото и да е времетраенето,
винаги ще те обичам.
Няма значение изказаното,
винаги ще те обичам,
винаги ще те обичам.

the Cure - Bare

if you've got something left to say
you'd better say it now
anything but "stay"
just say it now
we know we've reached the end
we just don't know how
"well at least we'll still be friends"
yeah one last useless vow...

"there are different ways to live"
yeah i know that stuff
"other ways to give"
yeah all that stuff
but holding onto used to be
is not enough
memory's not life
and it's not love

we should let it all go
it never stays the same
so why does it hurt me like this
when you say that i've changed?
when you say that i've aged?
say i'm afraid...

and all the tears you cry
they're not tears for me
regrets about your life
they're not regrets for me
it never turns out how you want
why can't you see?
it all just slips away
it always slips away
eventually...

so if you've got nothing left to say
just say goodbye
turn your face away
and say goodbye
you know we've reached the end
you just don't know why
and you know we can't pretend
after all this time

so just let it all go
nothing ever stays the same
so why does it hurt me like this
to say that i've changed?
to say that i've aged?
say i'm afraid...

but there are long long nights when i lay awake
and i think of what i've done
of how i've thrown my sweetest dreams away
and what i've really become
and however hard i try
i will always feel regret
however hard i try
i will never forget

i will never forgetРазголен

Ако имаш нещо да кажеш,
сега го кажи.
Всичко, освен "остани",
просто сега изречи.
Стигнахме края – ти знаеш
незнайно как и къде.
"Е, поне приятел ще ми останеш"
последно непотребно обещание...

"Можем да живеем и по начин друг"
да, знам тези думи.
"Различно от това, което беше до тук"
същите стари думи.
Единството държеше ни -
не е достатъчно сега.
Животът не е спомени,
нито любовта.

Трябва да го оставим на мира
миналото винаги си отива,
но защо болката ми не спира,
когато казваш, че съм променен,
когато казваш, че съм състарен,
казваш, че съм уплашен...

И всички твои сълзи
не са заради мен.
Съжаляваш за живота си,
но аз не бивам съжален.
Нищо няма да бъде, както го искаш ти,
не разбираш ли?
То просто ще отлети,
накрая просто ще се стопи.

Ако нямаш нищо да кажеш,
тогава "сбогом" кажи.
Извърни лицето си
и просто го изречи..
Стигнахме края – ти знаеш
незнайно как и къде,
знаеш, че не можем да се преструваме
след всичкото това време.

Просто го оставяме на мира
миналото винаги си отива,
но не мога без болка горчива
да кажа, че съм променен,
да кажа, че съм състарен,
да кажа, че съм уплашен...

В дългите нощи буден лежа
и си мисля какво направих
най-съкровените си мечти забравих
и какъв всъщност съм сега.
Колкото и силно да се стремя,
никога няма да спра да съжалявам.
Колкото и силно да се стремя,
никога няма да мога да забравя,
никога няма да забравя...

Lou Reed - This Magic Moment

This magic moment
So different and so new
Was like any other
Until I met you
And then it happened
It took me by suprise
I knew that you felt it too
I could see it by the look in your eyes

Sweeter than wine
Softer than a summer's night
Everything I want, I have
Whenever I hold you tight

This magic moment,
While your lips are close to mine,
Will last forever,
Forever, 'til the end of time

So why won't you dance with me?
Why won't you dance with me?

This magic moment
So different and so new
Was like any other
Until I met you

And then it happened
It took me by suprise
I knew that you felt it too
I could see it by the look in your eyes

Sweeter than wine
Softer than a summer's night
Everything I want, I have
Whenever I hold you tightМоментът, изпълнен с вълшебство-
моментът на нашата среща,
толкова нов и различен
и все пак на всеки друг приличащ.

Тогава то се случва,
ненадейно и бързо
знам, че и ти го почувства
в погледа ти го зърнах.

От вино по-сладко,
по-меко от нощта лятна
имам всичко, което искам,
когато в обятията си те притискам.

Този вълшебен момент,
когато устните ти са близо мен,
завинаги ще трае
чак до на времето края.

Нека танцуваме тогава,
нека танцуваме двама...

Моментът, изпълнен с вълшебство-
моментът на нашата среща,
толкова нов и различен
и все пак на всеки друг приличащ.

Тогава то се случва,
ненадейно и бързо
знам, че и ти го почувства
в погледа ти го зърнах.

От вино по-сладко,
по-меко от нощта лятна
имам всичко, което искам,
когато в обятията си те притискам.

Temple Of The Dog - Wooden Jesus

Wooden jesus where are you from
Korea or canada or maybe taiwan
I didnt know it was the holy land
But I believed from the minute
The check left my hand, and I pray

Can I be saved, I spent all my money
On a future grave
Wooden jesus Ill cut you in
On twenty percent of my future sin

Porcelain mary her majesties pure
Looking for virgin territory
Coat hanger halos dont come cheap
From television shepherds with living room
Sheep, and I pray

Can I be saved, I spent all my money
On a future grave
Wooden jesus Ill cut you in
On twenty percent of my future sinДървено разпятие

Дървено разпятие, откъде си ти -
Корея, или Канада, или Тайван може би?
Не знаех, че идваш от светите земи,
но повярвах веднага щом те платих.

И се моля: ще бъда ли спасен?
Заради бъдещия си гроб съм почти разорен.
Дървено разпятие, ще запазя за теб
двайсет процента от бъдещите си грехове.

Нейно Непорочно Величество – порцеланова Дева Мария
търси своята девствена територия,
закачалка за дрехи във форма на нимб,
в дневната стая -
овце и пастир.

И се моля: ще бъда ли спасен?
Заради бъдещия си гроб съм почти разорен.
Дървено разпятие, ще запазя за теб
двайсет процента от бъдещите си грехове.

Dave Matthews - Grey Street

Oh look at how she listens
She says nothing of what she thinks
She just goes stumbling through her memories
Staring out on to Grey Street.
She thinks, "Hey, how did I come to this?"
I dream myself a thousand times around the world
But I can't get out of this place.
There's an emptiness inside her
And she'll do anything to fill it in
But all the colors mix together - to grey
And it breaks her heart
How she wishes it was different
She prays to God most every night
And though she swears it doesn't listen
There's still a hope in her it might
She says "I pray oh But they fall on deaf ears,
am I supposed to take it on myself?
To get out of this place? "
Oh There's a loneliness inside her
And she'll do anything to fill it in
And though it's red blood bleeding from her now
It feels like cold blue ice in her heart
When all the colors mix together - to grey
And it breaks her heart
There's a stranger speaks outside her door
Says take what you can from your dreams
Make them as real as anything
Oh It'd take the work out of the courage
But she says "Please
There's a crazy man that's creeping outside my door,
I live on the corner of Grey Street
and the end of the world."
Oh there's an emptiness inside her
And she'll do anything to fill it in
And though it's red blood bleeding from her now
It's more like cold blue ice in her heart
She feels like kicking out all the windows
And setting fire to this life
She could change everything about her
Using colors bold and bright
But all the colors mix together - to grey
And it breaks her heart
It breaks her heart
To GreyСивата Улица

Погледни я - заслушана,
не казва какво си мисли,
просто залита из спомените си
и гледа към Сивата Улица.
Мисли си:"Как стигнах до тук?
Сънувах се хиляди пъти по целия свят,
а не мога да се махна от това място."
Има празнота вътре в нея
и тя ще направи всичко, за да я запълни,
но всички цветове се смесват в сиво
и това разбива сърцето и.
Как и се иска да беше различно
моли се на Бог почти всяка нощ
може да се закълне, че той не слуша,
но в нея все пак има надежда.
Казва:"Моля се, но гласът ми е в пустиня,
сама ли трябва да се захвана,
за да се махна от тук?"
Има самота вътре в нея
и тя ще направи всичко, за да я запълни,
червена кръв се стича сега,
а студен син лед чувства в себе си,
когато всички цветове се смесват в сиво
и това разбива сърцето и.
Някакъв непознат говори пред вратата и -
казва:"Вземи, каквото можеш от мечтите си,
направи ги по-реални от всичко останало
обезверен бих се заел с това."
Но тя казва:"Моля ви,
луд човек пълзи вън пред вратата ми,
живея на ъгъла на Сивата Улица
и Края на Света."
Има празнота вътре в нея
и тя ще направи всичко, за да я запълни,
червена кръв се стича сега,
а студен син лед чувства в сърцето си.
Иска и се да изрита всички прозорци
и да запали този живот
би могла да промени всичко
да рисува с ярки дръзки цветотве,
но всички цветове се смесват в сиво
и това разбива сърцето и
разбива сърцето и
до Сиво.

New Radicals - Someday We'll Know

90 miles outside chicago
Cant stop driving
I dont know why
So many questions
I need an answer
Two years later
Youre still on my mind
Whatever happened to emilia earhart
Who holds the stars up in the sky
Is true love once in a lifetime
Did the captain of the titanic cry
Chorus:
Someday well know
If love can move a mountain
Someday well know
Why the sky is blue
Someday well know
Why I wasnt meant for you
Does anybody know the way to atlantis
Or what the wind says when she cries
Im speeding by the place where I met you
For the 97th time tonight
(chorus)
Someday well know
Why samson loved delilah
One day Ill go
Dancing on the moon
Someday youll know
That I was the one for you
I bought a ticket to the end of the rainbow
I watched the stars crash in the sea
If I could ask God just one question
Why arent you here with me?
(chorus)
Someday well know
Why sampson loved delilah
One day Ill go
Dancing on the moon
Someday youll know
That I was the one for you
Postscript: seeing you in february was great
Cliches eventually all come true
Time heals all wounds
I went to get us our 9th drink
And you ran out the door with another guy
I woke up on the floor with my shoes on
A smile on my face and I didnt even careНякой ден ще знаем

90 мили извън Чикаго
не мога да спра да карам,
не знам защо.
На толкова много въпроси
трябва да отговоря,
2 години по-късно
и все още мисля за теб.

Какво се е случило с Амелия Ерхарт?
Кой държи звездите на небето?
Истинската любов само веднъж ли е в живота?
Плакал ли е капитанът на Титаник?

Някой ден ще знаем дали любовта може да премести планина.
Някой ден ще знаем защо небето е синьо.
Някой ден ще знаем защо аз не бях за теб.

Някой знае ли пътя до Атлантида?
Какво казва вятъра, когато плаче?
Минавам покрай мястото, където те срещнах
за 97-ми път тази нощ.

Някой ден ще знаем дали любовта може да премести планина.
Някой ден ще знаем защо небето е синьо.
Някой ден ще знаем защо аз не бях за теб.
Някой ден ще знаем защо Самсон е обичал Далила.
Някой ден ще танцувам на луната.
Някой ден ще разбереш, че аз бях единствения за теб.

Купих си билет за края на дъгата
гледах как звездите падат в морето,
ако можех да питам Бог поне едно нещо,
защо не си тук с мен тази нощ?

Някой ден ще знаем дали любовта може да премести планина.
Някой ден ще знаем защо небето е синьо.
Някой ден ще знаем защо аз не бях за теб.
Някой ден ще знаем защо Самсон е обичал Далила.
Някой ден ще танцувам на луната.
Някой ден ще разбереш, че аз бях единствения за теб.

П.П. В петък беше прекрасно,
всички клишета станаха ясни
"Времето лекува всички рани"
Отидох да взема деветото ни питие,
а ти избяга през вратата с друг.
Събудих се на пода, бях обут
усмивка на лицето ми и дори не ми пукаше.

Anouk - Who Cares

Did you ever wake up in the morning
With a freight-train running through your head
An empty whiskey bottle by your pillow
And a burned out unfinished cigarette
The night went up in smoke
Life is but a joke man
But I see nobody laughing

Did you ever live a day
Like the next day would never come
Blood's dripping on the floor, but who cares
Who needs you anyway
You're a stranger to yourself
And this ain't no joke man
But I can't stop laughing

[chorus]
Greedy, angry people make me
Run around in circles backwards
Down the lonely road that keeps me
Run around in circles

How I want to try again
Excuse me can you lead me
I just want to try again
Excuse me can you lead the way

Just take me by the hand
How I want to

Did you ever find yourself drowning
In a dark and crowded bar
The barman keeps on pouring and you're kissing everyone
The night will never end
'Cause my horse is still saddled up
That's why I am still laughing

[chorus]На кого му пука

Събуждал ли си се сутрин,
влакче на ужасите препуска в главата ти,
празна бутилка уиски до възглавницата
и изгоряла недовършена цигара.
Нощта се стопи в дима,
животът е шега,
но никой не се смее.

Живял ли си някога
сякаш няма да има утре,
кръв капе по пода, но на кого ли му пука,
кой се нуждае от теб,
ти си чужд и на себе си
и това не е шега,
но не мога да спра да се смея.

Алчни гневни хора ме карат
да се лутам в кръг назад,
назад към самотния път,
където се лутам в кръг.

Как искам да опитам отново,
извинете, бихте ли ме водили?
Аз просто искам да опитам отново,
мола Ви, водете ме.
Просто ме хвани за ръка,
как ми се иска...

Давил ли си се някога
в тъмен и претъпкан бар,
барманът не спира да налива, а ти целуваш всеки,
нощта никога няма да свърши...
Конят ми все още е оседлан
и затова все още се смея...

Алчни гневни хора ме карат
да се лутам в кръг назад,
назад към самотния път,
където се лутам в кръг.

Как искам да опитам отново,
извинете, бихте ли ме водили?
Аз просто искам да опитам отново,
мола Ви, водете ме.
Просто ме хвани за ръка,
как ми се иска...

Anouk - It Wasn't Me

Can you tell me how you feel
When you turn on your tv
When you see me singing through my tears
I've saved up all these years
Can you tell me what you see
When you read the magazines
Do you see yourself in me
When you read those magazines
When the DJ plays this song
Can you tell me what you hear

And I hope you feel the way we felt
When you put us all through hell
Can you tell me how you feel now
How do feel, how do you feel
Tell me how you sleep at night
Do you take those pills like me
Or do you toss and turn
and lay your head on the pillow and fall asleep
cause you just don't care,
how do you feel

And now I'm in your face
And you feel that empty space
Why did we how did we come to fall from grace
Falling, falling
Didn't you just hear us calling out
No there's nothing left to say
Cause you shouldn't have stayed away
No man leaves his flesh and blood this way

And I hope you feel the way we felt
When you put us all through hell
Can you tell me how you feel now
How do you feel, how do you feel
Tell me how you sleep at night
Do you take those pills like me
Or do you toss and turn
and lay your head on the pillow and fall asleep
cause you just don't care
how do you feel

It took a crowd for me to see
That it really wasn't me
The swaying crowd is the cleansing rain
It took the pain away
And I hope you'll find yourself alone
In a million dollar home
You will be stuck
With a heart like a rock
I hope you run out of luck fool
How do you feel now
Does it hurt, does it hurt
How do you feel nowНе е в мен вината

Можеш ли да ми кажеш какво чувстваш,
когато пуснеш телевизора си
и ме видиш да пея през сълзи,
скътавани всичките тези години.
Можеш ли да ми кажеш какво виждаш,
когато разгръщаш списанията,
виждаш ли себе си в мен,
когато четеш тези списания,
когато ди-джеят пусне тази песен,
можеш ли да ми кажеш какво чуваш...

Надявам се, че се чувстваш така,
както ние, когато ни вкара в ада,
можеш ли да ми кажеш как се чувстваш сега,
какво чувстваш, какво?
Кажи ми как спиш нощем,
взимаш ли от онези хапчета като мен,
или се хвърляш върху леглото,
слагаш глава на възглавницата и заспиваш,
защото просто не ти пука...
Как се чувстваш?

И ето, сега те провокирам
и ти чувстваш тази празнота -
защо, как можахме да погубим душите си...
Не чу ли, когато те викахме,
не, няма нищо повече за казване,
ти не трябваше да стоиш настрана,
никой не оставя собствената си плът и кръв така...

Надявам се, че се чувстваш така,
както ние, когато ни вкара в ада,
можеш ли да ми кажеш как се чувстваш сега,
какво чувстваш, какво?
Кажи ми как спиш нощем,
взимаш ли от онези хапчета като мен,
или се хвърляш върху леглото,
слагаш глава на възглавницата и заспиваш,
защото просто не ти пука...
Как се чувстваш?

Трябваше да видя тълпата,
за да разбера, че не е в мен вината.
Люшкащата се тълпа е пречистващия дъжд,
който премахна болката.
Надявам се, че ще бъдеш сам
в милионерския си дом,
ще си заседнал там
със сърце от камък,
надявам се, че късметът ще те напусне...
Как се чувстваш сега -
боли ли те, боли ли?
Как се чувстваш?

Kings of Convenience - Sirprise Ice

When past sometimes takes you with soft hands,
forcelessly pulls you to your chair.
Hides you away from these half days,
sunless at the end of the year.
The air is like a knife cutting through you.
A room in the house is always warm.
Stretched out on the bathroomfloor, thinking,
of fair days your future may hold.
Love comes like surprise ice on the water,
love comes like surprise ice at dawn.
Deprived of the light and of colours,
the world ends at your windowtree.
Darkness creates these illusions,
but pale days can teach you to see.
Rain falls, but no life is given,
weeks pass, no progress is made.
Past sometimes takes you with soft hands,
and all that surrounds you will fade.
Love comes like surprise ice on the water,
love comes like surprise ice at dawn.Неочакван лед

Когато миналото те обгърне с нежните си ръце
и безпомощно се отпуснеш в стола си,
скриваш се от тези половинчати дни
без слънце в края на годината.
Въздухът те пронизва като с нож,
вкъщи стаята е винаги топла,
проснат на пода в банята си мислиш
за добрите дни, които те очакват.

Любовта идва като неочакван лед по водата,
любовта идва като неочакван лед призори,
любовта идва като неочакван лед по водата,
любовта идва призори.

Лишен от светлина и цветове
светът свършва при дървото до прозореца ти,
мракът създава тези илюзии,
но бледите дни те карат да разбереш
вали дъждът, но няма живот,
седмиците минават без никакво развитие.

Понякога миналото те обгръща с нежните си ръце
и всичко, което те заобикаля избледнява.
Любовта идва като неочакван лед по водата,
любовта идва призори.

Blind Melon - Walk

Find myself singing the same songs everyday
Ones that make me feel good
When things behing the smiles ain't okay

Around and over and in-between the seas
I need to be on top of a mountain
Where I can be see everything
Cause this paranoia's getting old

Now as I open my eyes to start another day
I'm in a pile of puke
Empty bag of execuses
My love for friends and family
you know I need them

And under a sun that's seen it all before
My feet are so cold
And I can't believe that I have to bang my head against this wall again
But the blows they have just a little more space in-between them
Gonna take a breath and try again.Ход

Пея едни и същи песни всеки ден
онези, които ме карат да се чувствам добре,
когато зад усмивката си крия проблем.

Около, над и измежду моретата
имам нужда да съм на върха на планината,
откъдето всичко съзерцавам,
защото тази параноя остарява.

Сега като отворя очите си за новия ден
затъвам в помия
празна чанта с извинения
любовта ми към семейство и приятели,
знаеш, че от тях се нуждая.

Под слънцето, което вече е виждало всичко това
аз съм готов да се откажа
и не мога да повярвам, че отново трябва да ударя главата си в тази стена,
но в малкото време между ударите
ще си поема дъх и ще опитам отново.

the Cure - Boys Dont' t Cry

I would say I'm sorry
If I thought that it would change your mind
But I know that this time
I've said too much
Been too unkind

I try to laugh about it
Cover it all up with lies
I try and
Laugh about it
Hiding the tears in my eyes
'cause boys don't cry
Boys don't cry

I would break down at your feet
And beg forgiveness
Plead with you
But I know that
It's too late
And now there's nothing I can do

So I try to laugh about it
Cover it all up with lies
I try to
laugh about it
Hiding the tears in my eyes
'cause boys don't cry

I would tell you
That I loved you
If I thought that you would stay
But I know that it's no use
That you've already
Gone away

Misjudged your limits
Pushed you too far
Took you for granted
I thought that you needed me more

Now I would do most anything
To get you back by my side
But I just
Keep on laughing
Hiding the tears in my eyes
'cause boys don't cry
Boys don't cry
Boys don't cryМомчетата не плачат

Бих казал "съжалявам",
ако мислех, че така
решението ти аз ще променя.
Но този път зная,
че твърде много казах,
твърде жесток се показах.

Опитах да се смея
покрих всичко с лъжи,
опитах да се смея,
криейки в очите си сълзи.
Защото момчетата не плачат.
Момчетат не плачат.

В краката ти разплакан
бих просил милостта ти
пред тебе бих се умолявал.
Но твърде късно е, аз зная
и сега не мога нищо да направя...

Затова опитах да се смея
покрих всичко с лъжи,
опитах да се смея,
криейки в очите си сълзи.
Защото момчетата не плачат.
Момчетата не плачат.

"Обичам те" бих казал,
ако мислех, че ще останеш,
но знам, че полза няма,
че ти вече заминаваш...

Търпението ти подценявах
прекалено те притисках
за даденост те взимах,
че съм ти нужен повече аз мислех...

Сега почти всичко бих направил,
за да те върна до себе си,
но просто да се смея продължавам,
криейки в очите си сълзи,
защото момчетата не плачат.
Момчетата не плачат.
Момчетата не плачат...

the Cure - In Between Days

yesterday i got so old
i felt like i could die
yesterday i got so old
it made me want to cry
go on go on
just walk away
go on go on
your choice is made
go on go on
and disappear
go on go on
away from here

and i know i was wrong
when i said it was true
that it couldn't be me and be her
inbetween without you
without you

yesterday i got so scared
i shivered like a child
yesterday away from you
it froze me deep inside
come back come back
don't walk away
come back come back
come back today
come back come back
why can't you see?
come back come back
come back to me

and i know i was wrong
when i said it was true
that it couldn't be me and be her
inbetween without you
without youИзмежду дните

Вчера толкова остарях -
че умирам аз почувствах.
Вчера толкова остарях -
че да плача аз поисках.
Продължавай, продължавай,
просто си върви,
продължавай, продължавай,
изборът ти е направен вече.
Продължавай, продължавай,
просто изчезни,
продължавай, продължавай,
оттук далече.

Че сбърках, аз зная,
щом казах "така е",
защото тогава
нито аз бях, нито пък тя е,
сега нея няма я,
сега тя сама е.

Вчера толкова се уплаших
като дете треперих.
Вчера, от теб отдалечен,
дълбоко бях смразен.
Върни се, върни се,
недей да си отиваш,
върни се, върни се,
днес се върни.
Върни се, върни се,
защо не разбираш?
Върни се, върни се,
при мен се върни.

the Cure - Disintegration

oh i miss the kiss of treachery
the shameless kiss of vanity
the soft and the black and the velvety
up tight against the side of me
and mouth and eyes and heart all bleed
and run in thickening streams of greed
as bit by bit it starts the need
to just let go
my party piece

oh i miss the kiss of treachery
the aching kiss before i feed
the stench of a love for a younger meat
and the sound that it makes
when it cuts in deep
the holding up on bended knees
the addiction of duplicities
as bit by bit it starts the need
to just let go
my party piece

i never said i would stay to the end
so i leave you with babies and hoping for frequency
screaming like this in the hope of the secrecy
screaming me over and over and over
i leave you with photographs
pictures of trickery
stains on the carpet and
stains on the scenery
songs about happiness murmured in dreams
when we both us knew
how the ending would be...

so it's all come back round to breaking apart again
breaking apart like i'm made up of glass again
making it up behind my back again
holding my breath for the fear of sleep again
holding it up behind my head again
cut in deep to the heart of the bone again
round and round and round
and it's coming apart again
over and over and over

now that i know that i'm breaking to pieces
i'll pull out my heart
and i'll feed it to anyone
crying for sympathy
crocodiles cry for the love of the crowd
and the three cheers from everyone
dropping through sky
through the glass of the roof
through the roof of your mouth
through the mouth of your eye
through the eye of the needle
it's easier for me to get closer to heaven
than ever feel whole again

i never said i would stay to the end
i knew i would leave you with babies and everything
screaming like this in whole of sincerity
screaming it over and over and over
i leave you with photographs
pictures of trickery
stains on the carpet
stains on the memory
songs about happiness murmured in dreams
when we both of us knew
how the end always is

how the end always is...Разпадане

Липсва ми целувката измамна
суетна и безсрамна
меко черно кадифе
кървят уста,очи и сърце
като сгъстяващо се похотливо поточе
малко по малко започвам да се нуждая
редовния си номер просто да изиграя.

Липсва ми целувката измамна
болезнена целувка преди да се нахраня
смрад на любов и на младо месо
звук от зъби, впити дълбоко
над смирената плът нападение
склонността към лицемерие
малко по малко започвам да се нуждая
редовния си номер просто да изиграя.

Никога не казах, че ще остана до края
и ето сега сама те оставям
отчаян крясък в надежда за тайна
крясък към мен, многократно повтарян.
Оставям те със снимки-
измамни картинки
петна по килима и мръсен декор
песни за щастие, промърморени в сънен говор,
когато и двамата знаем
какъв ще е края.

И така всичко отново се разпада
сякаш от стъкло съм направен
пак зад гърба ми се помирява
пред страха от съня дъх затаявам
и зад главата си го оставям
до мозъка на костите ми врязан
отново и отново повтарям
отново се разпадам.

Сега, когато знам, че на парчета ставам,
изтръгвам сърцето си, за да нахраня
плачещите за симпатия-
крокодилски сълзи за любовта на тълпата
и трите наздравици, валящи от небесата
през прозореца на покрива
през покрива на твоята уста
през устните на погледа
през окото на игла
по-лесно е да се приближа до Рая,
отколкото отново да съм едно цяло.

Никога не казах, че ще остана до края
и ето сега сама те оставям
отчаян крясък в дупка от искреност
крясък за истина, повтарян неистово.
Оставям те със снимки-
измамни картинки
петна по килима и мръсните спомени
песни за щастие, в сън промърморени,
когато и двамата знаем
какъв е винаги края,
какъв е винаги края...


Прозорецът

Една жена чакаше в кафенето
зад нея - прозорецът чер,
зад него - сълзливата есенна вечер.
Една жена пиеше - може би пето -
кафето на своята тиха тъга.
Защо се забави? Какво те задържа?
Седя в кафенето и слушам дъжда
как равно нарежда: "Беше лъжа!
Той няма да дойде, а ти си просто една самотна жена."
Електрически крушки разяждат
тъмнината, лампово-черна.
През прозореца бавно се процежда
меланхолията на една мъртва надежда.
Самотна жена седи в кафенето
до кръглата маса, с чаша - може би пета...
През прозореца мракът поглежда
към тази картина на самота,
а жената отпива безнадеждно
кафето на своята тиха тъга.

Edward Shearmur - Taxi Ride

Music by Edward Shearmur, K-Pax OST.

On the RoadРецептата на Винсент против самоубийство / Vincent's Recipe Against Suicide

I remember the tranquility.
Two chords of silence.
Very Van Gogh - fields and sky.
I was looking at the sunflowers and couldn't decide whether the artirst has used them for models or they have grown by his paintings. Sitting, thinking: "Yes, he has achieved the absolute tone. He has taken it right from their leaves. He hasn't painted the sunflowers, he lived them..." I spread the moment along the highway. The white houses flew like jazz. The road was implacable, that's exactly what I needed. It just continued. The driver pulled down the window pane. Summer entered. I was sitting there, at my place in the Universe, I wanted this painting, I wanted life. Only the seconds streamed down my body. There was no absurd, there were no humans. Only poetry... Poetry of life. Why can't we live? My grief is immense. Like an animal in a cage... Every day.
My poetry is still prose. Words frighten. They confuse me. I want to know everything. I don't know whether I'll be able to bear it...
At noon only the flies are humming. Heat floats in the air.
I am looking. I see everything. Don't want to be a part of it. I can't reach the humans. Nobody listens to me. They want me to lie to them. I lie to them.
Feels like somebody already has written 21st century. A very worthless writer. Or just the production is worthless.
I know when tears come.
Kurt Vonnegut died. I felt his death. Felt like somebody tore a page of his book. Awful sound. Very inevitable.
They tell me: "Something happens to you again". They don't want me TO BE.
I have no idea what I am doing here. I do things that I can't. Not only don't want to - I can't. Absurd is inevitable.
I used to live with one person. A few months we were looking at life together. We travelled a lot. I only pray that he'll leave the door open.
I don't know what love looks like. I can't remember. Maybe I have never seen it. Or I got confused and forgot it. Usually I have already missed the deadline. I learned to exist termlessly. I think that people don't know love either, otherwise everybody would have been dead.
I'm standing on the border between two worlds. I'm thinking how I don't belong to the first one but I'm afraid to pass over the other.
Provocation tempts me less and less. They hurt me again, anyway. There are no more duels. I am so tired...
Literature is no longer literature. Things lose their contour.
Night is too short - this is awfully unfair. I can't hack it.
Fate stuck its irony into my face in defiance of my announcement that I don't believe in it.
I see smiles. I provoke smiles. Nobody gives the gesture back.
Everybody is relating me about the pain. I know the story. I wrote the book.
I know how people leave.
Van Gogh along the highway. A fire in the night. Salvador Dali in the sky. This is what keeps me here. Nobody wants to see it. I'm walking in the gallery alone.
Forgive me, Mister Writer, I ruined everything. This is why I can't afford poetry. I don't like to write, I want to feel.Рецептата на Винсент против самоубийство

Спомням си спокойствието.
Два акорда тишина.
Много Ван Гог картина – поля и небе.
Гледах слънчогледите по пътя и не можех да реша дали художникът е рисувал своите по тяхното подобие или те бяха раснали според картините му...Седях в автобуса и си мислех: ”Да, той е постигнал абсолютния тон. Взел го е направо от листата им. Той не ги е рисувал, той ги е живял...”. Разстлах момента по магистралата. Белите къщи прелитаха като джаз. Шосето беше неумолимо, точно такова имах нужда да е. То просто продължаваше. Шофьорът смъкна стъклото. Лятото влезе през прозореца. Седях там, на своето място във Вселената, исках тази картина, исках живота. Само секундите се стичаха по тялото ми. Нямаше абсурд, нямаше човеци. Само поезия...Поезията на живота. Защо не живеем? Мъката ми е безмерна. Като животно в клетка...Всеки ден.
Моята поезия все още е проза...Думите плашат. Объркват ме. Искам да знам всичко. Не знам дали ще мога да го понеса...
По обяд само мухите се чуват. Горещината плува из въздуха.
Гледам. Виждам всичко. Не искам да съм част от него. Не мога да стигна до хората. Никой не ме слуша. Искат да ги лъжа. Лъжа ги.
Имам чувството, че някой вече е написал 21-ви век. Някой много некадърен писател. Или просто постановката е некадърна.
Знам кога идват сълзите.
Кърт Вонегът почина. Почувствах смъртта му. Сякаш някой скъса страница от негова книга. Ужасен звук. Много неизбежен.
Казват ми: “Пак ти става нещо”. Не искат да съм. Ако така ще прозвучи по-ясно: “They don't want me to be.”
Изобщо не знам какво правя тук. Правя неща, които не мога. Не просто не искам – не мога. Абсурдът е неизбежен.
Живях с един човек. Няколко месеца гледахме живота заедно. Много пътувахме. Моля се само да остави вратата отворена.
Не знам как изглежда любовта. Не си я спомням. Може да не съм я виждала. Обърках се и я забравих. Обикновено вече съм изпуснала сроковете. Научих се да съществувам безсрочно. Мисля, че и хората не я познават, иначе досега всички да са измряли.
На границата на два свята съм. Мисля как не принадлежа на единия, но ме е страх да прекрача в другия.
Провокацията ме блазни все по-слабо. Те пак нараняват, така или иначе. Вече няма дуели. Толкова съм изморена...
Литературата престана да бъде литература. Нещата губят очертанията си.
Нощта е много кратка – това е ужасно нечестно. Не мога да го понеса.
Съдбата навря иронията си в лицето ми, напук на това, че казвах, че не вярвам в нея.
Виждам усмивки. Предизвиквам усмивки. Никой не връща жеста.
Всички ми говорят за болката. Знам историята. Аз написах книгата.
Знам как хората си тръгват.
Ван Гог по магистралата. Пожар в нощта. Салвадор Дали в небето. Това ме държи тук. Никой не иска да го види. Разхождам се сама в галерията.
Простете ми, Господин Писател, осакатих всичко. Затова не си позволявам поезия. Не обичам да пиша, искам да чувствам.