Wednesday, November 19, 2008

Dave Matthews - Grey Street

Oh look at how she listens
She says nothing of what she thinks
She just goes stumbling through her memories
Staring out on to Grey Street.
She thinks, "Hey, how did I come to this?"
I dream myself a thousand times around the world
But I can't get out of this place.
There's an emptiness inside her
And she'll do anything to fill it in
But all the colors mix together - to grey
And it breaks her heart
How she wishes it was different
She prays to God most every night
And though she swears it doesn't listen
There's still a hope in her it might
She says "I pray oh But they fall on deaf ears,
am I supposed to take it on myself?
To get out of this place? "
Oh There's a loneliness inside her
And she'll do anything to fill it in
And though it's red blood bleeding from her now
It feels like cold blue ice in her heart
When all the colors mix together - to grey
And it breaks her heart
There's a stranger speaks outside her door
Says take what you can from your dreams
Make them as real as anything
Oh It'd take the work out of the courage
But she says "Please
There's a crazy man that's creeping outside my door,
I live on the corner of Grey Street
and the end of the world."
Oh there's an emptiness inside her
And she'll do anything to fill it in
And though it's red blood bleeding from her now
It's more like cold blue ice in her heart
She feels like kicking out all the windows
And setting fire to this life
She could change everything about her
Using colors bold and bright
But all the colors mix together - to grey
And it breaks her heart
It breaks her heart
To GreyСивата Улица

Погледни я - заслушана,
не казва какво си мисли,
просто залита из спомените си
и гледа към Сивата Улица.
Мисли си:"Как стигнах до тук?
Сънувах се хиляди пъти по целия свят,
а не мога да се махна от това място."
Има празнота вътре в нея
и тя ще направи всичко, за да я запълни,
но всички цветове се смесват в сиво
и това разбива сърцето и.
Как и се иска да беше различно
моли се на Бог почти всяка нощ
може да се закълне, че той не слуша,
но в нея все пак има надежда.
Казва:"Моля се, но гласът ми е в пустиня,
сама ли трябва да се захвана,
за да се махна от тук?"
Има самота вътре в нея
и тя ще направи всичко, за да я запълни,
червена кръв се стича сега,
а студен син лед чувства в себе си,
когато всички цветове се смесват в сиво
и това разбива сърцето и.
Някакъв непознат говори пред вратата и -
казва:"Вземи, каквото можеш от мечтите си,
направи ги по-реални от всичко останало
обезверен бих се заел с това."
Но тя казва:"Моля ви,
луд човек пълзи вън пред вратата ми,
живея на ъгъла на Сивата Улица
и Края на Света."
Има празнота вътре в нея
и тя ще направи всичко, за да я запълни,
червена кръв се стича сега,
а студен син лед чувства в сърцето си.
Иска и се да изрита всички прозорци
и да запали този живот
би могла да промени всичко
да рисува с ярки дръзки цветотве,
но всички цветове се смесват в сиво
и това разбива сърцето и
разбива сърцето и
до Сиво.

No comments:

Post a Comment