Wednesday, November 19, 2008

Blind Melon - Walk

Find myself singing the same songs everyday
Ones that make me feel good
When things behing the smiles ain't okay

Around and over and in-between the seas
I need to be on top of a mountain
Where I can be see everything
Cause this paranoia's getting old

Now as I open my eyes to start another day
I'm in a pile of puke
Empty bag of execuses
My love for friends and family
you know I need them

And under a sun that's seen it all before
My feet are so cold
And I can't believe that I have to bang my head against this wall again
But the blows they have just a little more space in-between them
Gonna take a breath and try again.Ход

Пея едни и същи песни всеки ден
онези, които ме карат да се чувствам добре,
когато зад усмивката си крия проблем.

Около, над и измежду моретата
имам нужда да съм на върха на планината,
откъдето всичко съзерцавам,
защото тази параноя остарява.

Сега като отворя очите си за новия ден
затъвам в помия
празна чанта с извинения
любовта ми към семейство и приятели,
знаеш, че от тях се нуждая.

Под слънцето, което вече е виждало всичко това
аз съм готов да се откажа
и не мога да повярвам, че отново трябва да ударя главата си в тази стена,
но в малкото време между ударите
ще си поема дъх и ще опитам отново.

No comments:

Post a Comment