Wednesday, November 19, 2008

the Cure - Killing an Arab

I'm standing on the beach
With a gun in my hand
Staring at the sea
Staring at the sand
Staring down the barrel
At the Arab on the ground
See his open mouth
But I hear no sound

I'm alive
I'm dead
I'm the stranger
Killing an Arab

I can turn
And walk away
Or I can fire the gun
Staring at the sky
Staring at the sun
Whichever I choose
It amounts to the same
Absolutely nothing

I'm alive
I'm dead
I'm the stranger
Killing an Arab

I feel the silver jump
Down smooth in my hand
Staring at the sea
Staring at the sand
Staring down myself
Reflected in the eyes
Of the dead man on the beach
(Dead man on the beach)

I'm alive
I'm dead
I'm the stranger
Killing an ArabСтоя на плажа
с пистолет в ръката
гледам морето
гледам пясъка
втренчвам цевта
в арабина на земята
не чувам звука,
а отворена е устата.

Аз съм жив
мъртвец
чужденец,
убиващ арабин.

Мога да се извърна
мога да си тръгна
или пък да стрелям
небето, слънцето аз гледам
дори да избирам
накрая излиза
едно и също -
абсолютното нищо.

Аз съм жив
мъртвец
чужденец,
убиващ арабин.

Стоманен подскок
замира в ръката ми
гледам морето
гледам пясъка
взирам се в себе си
отразен във очите му
мъртъв човек на плажа
мъртвия човек на плажа.

No comments:

Post a Comment