Wednesday, November 19, 2008

the Cure - Disintegration

oh i miss the kiss of treachery
the shameless kiss of vanity
the soft and the black and the velvety
up tight against the side of me
and mouth and eyes and heart all bleed
and run in thickening streams of greed
as bit by bit it starts the need
to just let go
my party piece

oh i miss the kiss of treachery
the aching kiss before i feed
the stench of a love for a younger meat
and the sound that it makes
when it cuts in deep
the holding up on bended knees
the addiction of duplicities
as bit by bit it starts the need
to just let go
my party piece

i never said i would stay to the end
so i leave you with babies and hoping for frequency
screaming like this in the hope of the secrecy
screaming me over and over and over
i leave you with photographs
pictures of trickery
stains on the carpet and
stains on the scenery
songs about happiness murmured in dreams
when we both us knew
how the ending would be...

so it's all come back round to breaking apart again
breaking apart like i'm made up of glass again
making it up behind my back again
holding my breath for the fear of sleep again
holding it up behind my head again
cut in deep to the heart of the bone again
round and round and round
and it's coming apart again
over and over and over

now that i know that i'm breaking to pieces
i'll pull out my heart
and i'll feed it to anyone
crying for sympathy
crocodiles cry for the love of the crowd
and the three cheers from everyone
dropping through sky
through the glass of the roof
through the roof of your mouth
through the mouth of your eye
through the eye of the needle
it's easier for me to get closer to heaven
than ever feel whole again

i never said i would stay to the end
i knew i would leave you with babies and everything
screaming like this in whole of sincerity
screaming it over and over and over
i leave you with photographs
pictures of trickery
stains on the carpet
stains on the memory
songs about happiness murmured in dreams
when we both of us knew
how the end always is

how the end always is...Разпадане

Липсва ми целувката измамна
суетна и безсрамна
меко черно кадифе
кървят уста,очи и сърце
като сгъстяващо се похотливо поточе
малко по малко започвам да се нуждая
редовния си номер просто да изиграя.

Липсва ми целувката измамна
болезнена целувка преди да се нахраня
смрад на любов и на младо месо
звук от зъби, впити дълбоко
над смирената плът нападение
склонността към лицемерие
малко по малко започвам да се нуждая
редовния си номер просто да изиграя.

Никога не казах, че ще остана до края
и ето сега сама те оставям
отчаян крясък в надежда за тайна
крясък към мен, многократно повтарян.
Оставям те със снимки-
измамни картинки
петна по килима и мръсен декор
песни за щастие, промърморени в сънен говор,
когато и двамата знаем
какъв ще е края.

И така всичко отново се разпада
сякаш от стъкло съм направен
пак зад гърба ми се помирява
пред страха от съня дъх затаявам
и зад главата си го оставям
до мозъка на костите ми врязан
отново и отново повтарям
отново се разпадам.

Сега, когато знам, че на парчета ставам,
изтръгвам сърцето си, за да нахраня
плачещите за симпатия-
крокодилски сълзи за любовта на тълпата
и трите наздравици, валящи от небесата
през прозореца на покрива
през покрива на твоята уста
през устните на погледа
през окото на игла
по-лесно е да се приближа до Рая,
отколкото отново да съм едно цяло.

Никога не казах, че ще остана до края
и ето сега сама те оставям
отчаян крясък в дупка от искреност
крясък за истина, повтарян неистово.
Оставям те със снимки-
измамни картинки
петна по килима и мръсните спомени
песни за щастие, в сън промърморени,
когато и двамата знаем
какъв е винаги края,
какъв е винаги края...


No comments:

Post a Comment