Wednesday, November 19, 2008

Richard Ashcroft - Check the Meaning

(Check the meaning)

When I'm low, and I'm weak, and I'm lost
I don't know who I can trust
Paranoia, the destroyer, comes knocking on my door
You know the pain drifts to days, turns to nights
But it slowly will subside
And when it does, I take a step, I take a breath
And wonder what I'll find

Can you hear what I'm saying?
Got my mind meditating on love, love
Feel what I'm saying
Got my mind meditating on love, love

(The human condition)
(The human condition)

Too much blood, too much hate, turn off the set
There's got to be something more
When Mohammed, Allah, Buddah, Jesus Christ
Are knocking down my door
I'm agnostic getting God, but man
She takes a female form
There's no time, no space, no law
We're out here on our own

Can you hear what I'm saying?
Got my mind meditating on love, love
Feel what I'm saying
Got my mind meditating on love, love

[Check the meaning]
[The human condition]
[Check the feeling]
[The human condition]

Guess it's life, doing it's thing
Making you cry, making you think
Yeah life, dealing it's hand
Making you cry and you don't understand
Life, doing it's thing
Making you cry now, making you think of
Pain, doing it's thing
Making you cry yeah, making you sing

Don't say it, don't say it's too late
Don't, don't say it's too late (It's never too late, it's never too late)
Don't, don't say it's too late (It's never too late)
Don't, don't say it's too late

The human condition, the big decisions
The human condition, the big decisions

I'm like a fish with legs, I fell from the tree
I made a rocket (check the meaning), I made a wheel
I made a rocket (check the feeling), I swam the ocean (check the meaning)
I saw the moon (say a prayer), I seen the universe (and beyond)
I see you (check the feeling), I see me (check the meaning)
That's my reality
And while the city sleeps we go walking

It's a beautiful world
And when the city sleeps we go walking
We find a hole in the sky and then we start talking
And then we say "Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ
Buy us some time, buy us some time"
Hear what I'm saying
Can you hear what I'm saying?
Can you hear what I'm saying?
Can you hear what I'm saying?

It's gonna be alrightНамери значението

(намери значението)

Когато съм безсилен, слаб и изгубен
не знам на кого да вярвам
параноя – разрушителката, чука на вратата ми
знаеш как болката отнася дните, превръща ги в нощи,
но тя бавно ще утихне
и когато това стане, аз пристъпвам, вдишвам
и се чудя какво ще открия

чуваш ли какво казвам?
Размишлявам за любовта
почувствай какво казвам
размишлявам за любовта

(човешкото състояние)
(човешкото състояние)

твърде много кръв, твърде много омраза, изключи телевизора
трябва да има нещо повече
когато Мохамед, Аллах, Буда, Исус Христос
чукат на вратата ми
аз съм агностик, приемащ Бога, но,човече,
тя приема женска форма
няма време, пространство и правила
тук навън сме съвсем сами

чуваш ли какво казвам?
Размишлявам за любовта
почувствай какво казвам
размишлявам за любовта

(намери значението)
(човешкото състояние)
(усети чувството)
(човешкото състояние)

предполагам такъв е живота
кара те да плачеш, кара те да се замислиш
животът, играещ играта си
кара те да плачеш и ти не разбираш
животът, вършещ работата си
кара те да плачеш сега, кара те да мислиш за
болката, вършещ работата си
кара те да плачеш, кара те да пееш

не го казвай, не казвай, че е твърде късно
недей, не казвай, че е твърде късно (никога не е твърде късно)
недей, не казвай, че е твърде късно (никога не е твърде късно)
недей, не казвай, че е твърде късно

човешкото състояние, големите решения
човешкото състояние, големите решения

аз съм като риба с крака, паднах от дървото
направих ракета (намери значението), направих колело
направих ракета (усети чувството), преплувах океана (намери значението)
видях луната (кажи молитва), видях Вселената (и отвъд)
виждам теб (усети чувството), виждам себе си (намери значението)
това е моята реалност
и докато градът спи ние се разхождаме

светът е прекрасен
и когато градът заспи ние се разхождаме
намираме дупка в небето и започваме да говорим
и тогава казваме: "Боже Господи, Боже Господи, Боже Господи,
купи ни време, купи ни време"
чуй какво казвам
чуваш ли какво казвам?
чуваш ли какво казвам?
чуваш ли какво казвам?

Всичко ще бъде наред

No comments:

Post a Comment