Wednesday, November 19, 2008

Temple Of The Dog - Wooden Jesus

Wooden jesus where are you from
Korea or canada or maybe taiwan
I didnt know it was the holy land
But I believed from the minute
The check left my hand, and I pray

Can I be saved, I spent all my money
On a future grave
Wooden jesus Ill cut you in
On twenty percent of my future sin

Porcelain mary her majesties pure
Looking for virgin territory
Coat hanger halos dont come cheap
From television shepherds with living room
Sheep, and I pray

Can I be saved, I spent all my money
On a future grave
Wooden jesus Ill cut you in
On twenty percent of my future sinДървено разпятие

Дървено разпятие, откъде си ти -
Корея, или Канада, или Тайван може би?
Не знаех, че идваш от светите земи,
но повярвах веднага щом те платих.

И се моля: ще бъда ли спасен?
Заради бъдещия си гроб съм почти разорен.
Дървено разпятие, ще запазя за теб
двайсет процента от бъдещите си грехове.

Нейно Непорочно Величество – порцеланова Дева Мария
търси своята девствена територия,
закачалка за дрехи във форма на нимб,
в дневната стая -
овце и пастир.

И се моля: ще бъда ли спасен?
Заради бъдещия си гроб съм почти разорен.
Дървено разпятие, ще запазя за теб
двайсет процента от бъдещите си грехове.

No comments:

Post a Comment